Custom Text

Deel dit bericht

Alle nieuws / Tips & tricks

Betrek al je stakeholders bij je bedrijfsvoering.

Horeca België stakeholders

Een goed team is onvoorwaardelijk voor het welslagen van je onderneming. En denk bij ‘team’ verder dan alleen je naaste medewerkers. Betrek alle stakeholders bij je bedrijfsvoering. Een beetje toelichting wat en waarom.

Stakeholders

Stakeholders kunnen we vertalen door ‘belanghebbenden’. Vaak wordt gedacht dat een bedrijf alleen zijn klanten tevreden moet houden. Maar om succesvol te ondernemen zijn er best veel meer belanghebbenden.

En we maken onderscheid tussen interne directe en indirecte stakeholders.

Horeca België stakeholders

Interne directe en indirecte stakeholders

De direct belanghebbenden werken aan het project mee; het is het managementteam.

De indirecte belanghebbenden moeten bijvoorbeeld het eindproduct (keukenmateriaal, bar- en zaalinfrastructuur,…) gaan gebruiken. Uiteraard is het ook heel belangrijk om deze mensen vroeg in het proces hun input te laten geven. Het gebeurt te vaak dat de eindgebruikers (de medewerkers) pas het product (materiaal en infrastructuur) zien als het al helemaal af is. Er is meestal geen ruimte meer om aanpassingen te doen. En de kans is dan groot dat de eindgebruikers (medewerkers) het product (materiaal en infrastructuur) niet fijn vinden om te gebruiken. Denk bv aan een keuken die volledig rechtshandig is ingericht, en de topchef die je in huis hebt gehaald linkshandig blijkt te zijn.

Externe stakeholders

Naast belanghebbenden binnen je bedrijf, heb je ook externe stakeholders. Dat kunnen de aandeelhouders zijn, maar ook de leveranciers, je consultant, boekhouder, advocaat, overheid, klanten, en vergeet ook de lokale belangenverenigingen en je geburen niet. En sta je open voor sparing met collega’s?
Door al je stakeholders te betrekken bij je bedrijfsvoering vorm je een heel sterk team, en sta je nooit, nooit, nooit alleen.


Bron: Horeca Consultancy

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>