Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens                 

Horeca België verzamelt enkel de persoonsgegevens in die je meedeelt. Deze gegevens worden uitsluitend ingezameld aan de hand van de elektronische formulieren die je invult wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft op een informatiebrief, informatie opvraagt, deelneemt aan een enquête of een wedstrijd, een dienst gebruikt die op de website wordt aangeboden, of als je je registreert voor het plaatsen van een bedrijfspagina.

De gegevens die via deze formulieren worden meegedeeld, worden in de bestanden van Horeca België opgenomen. Ze worden gebruikt om je de gevraagde dienst of informatie te leveren. En om je in te lichten over de andere producten, diensten en promoties van Horeca België en van zijn partners.

Met jouw voorafgaande toestemming kunnen we je commerciële informatie betreffende nieuwe producten of promoties sturen. Je kunt ons op elk ogenblik meedelen dat u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen.

U stemt ermee in dat Horeca België alle persoonsgegevens die je via e-mail of een ander middel meedeelt, voor de hoger vermelde doelstellingen inzamelt, bewaart en/of gebruikt.

Personen die toegang hebben tot de ingezamelde persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard in de gegevensbestanden van Horeca België.

Voor de uitvoering van bepaalde taken doet Horeca België beroep op externe ondernemingen. Bijvoorbeeld: technisch onderhoud van de websites, het ingeven van informatie, de opmaak van de pagina’s, het bijstaan van de gebruikers bij de promotiecampagnes, enz.

Deze ondernemingen hebben slechts tijdelijk toegang tot jouw persoonsgegevens en dit binnen de limiet die nodig is voor de uitoefening van hun functies.

Ze mogen jouw gegevens enkel exporteren voor de uitoefening van hun respectieve functies. En mogen deze in geen geval voor andere doeleinden gebruiken.

In de samenwerkingsovereenkomst met deze bedrijven is hieraan ook een paragraaf gewijd.

Horeca België heeft het recht om jouw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, indien de wet het vereist, de vrijwaring van de integriteit van de website het vereist, je dat vraagt of onze medewerking wordt gevraagd bij een onderzoeksprocedure van de politie of bij een gerechtelijk onderzoek.

Uw rechten betreffende de persoonsgegevens die we inzamelen                

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht op inzage in je gegevens, alsook om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid. Je hebt ook het recht om het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken.

We nodigen je uit om elke wijziging van jouw persoonsgegevens op onderstaand adres mee te delen. In functie van de inhoud van jouw verzoek, zullen we jouw gegevens zo snel mogelijk aanpassen.

Indien je je persoonsgegevens wilt raadplegen, je wilt dat je persoonsgegevens uit ons bestand worden geschrapt, of je je tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens verzet, kan je ons inlichten op onderstaande contactgegevens.

Het gebruik van ‘Cookies’ door Horeca België                   

Cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website in grote mate. Horeca België gebruikt cookies enkel opdat je vlotter en aangenamer gebruik zou kunnen maken van onze websites.

Cookies kan Horeca België gebruiken voor een onthaal op maat en om je op de hoogte te houden van de resultaten van wedstrijden of enquêtes waaraan je eventueel deelnam.

Indien je de instellingen van jouw browser niet wil wijzigen om de cookies te ontvangen, zullen bepaalde delen van de website voor jou misschien niet toegankelijk zijn.

Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of smartphone. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren of te verwijderen:                http://support.nl.belgacom.be/app/answers/detail/a_id/15509

Links naar andere sites                   

Aangezien de verschillende horecazaken die op deze site staan niet de eigendom zijn van Horeca België, exploiteren de eigenaars soms ook een eigen site, zonder enige controle van Horeca België.

De links naar sites die niet door Horeca België worden geëxploiteerd, worden louter ter informatie aangeboden. We raden je aan om ook de handleidingen te lezen bij het bezoeken van deze sites. En in het bijzonder het deel over het respect van de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Horeca België kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of de operator van deze sites.

Wijzigingen  

Horeca België kan deze pagina zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen.     Het is daarom nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De aangebrachte wijzigingen zijn zonder enige andere formaliteit van kracht na een wachttijd van 8 dagen.

Veiligheid                   

Horeca België stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren. Met het versturen van jouw gegevens aan Horeca België, erken jij dat de verzending van dergelijke gegevens via het Internet nooit vrij is van risico’s. De schade die voortvloeit uit het gebruik van jouw gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op Horeca België.

Contactgegevens

Algemeen e-mailadres : info@horeca-belgie.be ter attentie van Dhr Tom Wuyts