Custom Text

Deel dit bericht

Alle nieuws / Starters

Berekening, uitstel van betaling en verlaagde sociale bijdragen

Horeca België Sociale Bijdragen

Als startende zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Was het al mogelijk om een uitstel van betaling van de sociale bijdragen te verkrijgen, sinds 1 april 2018 betaal je tijdens de eerste vier kwartalen een verlaagde minimumbijdrage. Tenminste als je aan aantal voorwaarden voldoet.

Sociaal statuut van de zelfstandige

Als startende zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit fonds stuurt je dan ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage. De beheerkost hiervoor is procentueel, en bedraagt om en bij de 3,10%.

Op grond van je sociale bijdragen heb je dan recht op kinderbijslagen, ziekteverzekering en pensioen. Dit alles heet het ‘sociaal statuut van de zelfstandige’.

Bijdrageplicht

De bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin je bent gestart. De aansluiting zelf moet pas gebeuren binnen de 90 dagen na het begin van de activiteit.

Tip: denk goed na over de startdatum van je zaak. Start bij voorkeur op het begin van een kwartaal; ttz 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Het kan je al heel wat sociale bijdragen schelen dan als je zou starten halfweg of op het einde van het kwartaal.

Berekening van de sociale bijdrage

De sociale bijdragen worden steeds berekend op jouw netto-jaarinkomen van drie jaar geleden. Nadien worden deze bijdragen, zo nodig, geregulariseerd op jouw inkomsten van het lopende jaar. Sinds 2018 betaal je daar 20,50% sociale bijdragen op.

Als starter is jouw netto-jaarinkomen nog niet gekend. De sociale bijdragen worden dan berekend op een forfaitair geschat inkomen van EUR 13.550,50.

Ongeveer twee jaar later deelt de fiscus jouw inkomen mee aan het sociaal verzekeringsfonds. Op dat ogenblik worden jouw sociale bijdragen definitief berekend. Men spreekt dan van een regularisatie. Als jouw inkomsten dan hoger liggen dan het forfaitair inkomen waarop de voorlopige bijdragen werden berekend, moet je bijbetalen. Zijn de inkomsten lager, dan krijg je het teveel terugbetaald.

Tip: betaal je nog steeds voorlopige bijdragen? Hou je netto-beroepsinkomen dan goed in de gaten. Doe er – boekhoudkundig – alles aan om die 13.550,50 niet te overschrijden. Gebeurt het toch ruimschoots? Denk er dan voortijdig aan om hogere voorafbetalingen te doen. Deel hiervoor na bijvoorbeeld het eerste jaar je inkomen mee aan aan jouw sociaal verzekeringsfonds. Die herberekenen dan jouw sociale bijdragen. Doe je dit niet, dan kan de regularisatie een serieus pak geld zijn!

Uitstel van betaling

Als beginnende zelfstandige heb je voor de twee eerste kwartalen recht op één kwartaal uitstel van betaling. Dit voordeel geldt slechts als je je voor de start van jouw activiteit hebt aangesloten bij een sociaal secretariaat.

Verlaagde sociale bijdragen

Ben je net gestart met je zelfstandige activiteit in hoofdberoep? Had je in de vijf jaar vóór de aanvang of herneming van de zelfstandige activiteit geen enkel kwartaal zelfstandige in hoofdberoep? Of was je geen zelfstandige met gelijkstelling bijberoep of meewerkend partner? En is je netto belastbaar jaarinkomen lager dan de gewone minimumdrempel in hoofdberoep (EUR 13.550,50 in 2018). Dan betaal je tijdens de eerste vier kwartalen een verlaagde minimumbijdrage.

Horeca Belgie sociale bijdragen sociale sociale bijdragen

De korting wordt automatisch verrekend op het moment van de regularisatie. Op dat moment kent het sociaal secretariaat jouw werkelijk verdiende inkomen. En worden de teveel betaalde bijdragen ook teruggestort. Je hoeft daarvoor zelf dus niets te doen.

Maar als je onmiddellijk van de korting wenst te genieten, dan kan je een verlaagde bijdrage aanvragen. Hiervoor moet je een aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen indienen. U moet dan aan de hand van objectieve elementen aantonen dat jouw inkomen niet hoger zal dan één van onderstaande drempels:

Horeca Belgie sociale bijdragen

Vanaf een geschat inkomen vanaf EUR 9.033,67 kan je echter geen onmiddellijke vermindering meer vragen. Je krijgt dan pas de korting op het moment van de regularisatie. En even herhalen dat de korting helemaal niet mogelijk is vanaf een inkomen van EUR 13.550,50.

Opgelet: indien achteraf blijkt dat jouw inkomen toch hoger ligt dan de toegelaten drempel, ben je verhogingen verschuldigd. Je kan deze verhogingen vermijden door vóór 31 december van het bijdragejaar voldoende bij te storten.

Sinds 1 april 2018 

Deze nieuwe maatregel is in werking getreden op 1 april 2018. De verlaagde sociale bijdrage kan dus enkel verleend worden voor kwartalen vanaf het tweede kwartaal van 2018. De concrete startdatum van je zelfstandige activiteit speelt geen rol. Wie dus is gestart voor 1 april 2018 kan ook nog genieten van de verlaagde minimumbijdrage voor dat deel van de eerste vier kwartalen dat na 1 april ligt.

Het aanvraagformulier voor deze vermindering vindt u hier.


Heb je als starter meer vragen over sociale bijdragen? Wil je als ervaren horeca-uitbater jouw ervaring ook wel delen? Word dan lid van Happy Horeca.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>