Beperking van de aansprakelijkheid

Horeca België stelt alles in het werk om de informatie op deze site in de mate van het mogelijke aan te vullen en bij te werken om je de inlichtingen te geven die zo exact mogelijk zijn. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer met de realiteit overeenstemt.

Gezien de informatie die zich op de site bevindt grotendeels door de desbetreffende bedrijven wordt geplaatst op de site, kan Horeca België geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid ervan. En kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en/of weglating van één of meerdere inlichtingen die op zijn site beschikbaar zijn.

Documenten die afkomstig zijn van de sites van Horeca België mogen vrij, maar in  in zijn integraliteit via een link of mits bronvermelding voor privé en commercieel gebruik worden benut.

Horeca België geeft geen enkele waarborg betreffende de veiligheid van de website, noch wat betreft eventuele virussen, noch wat betreft oplichting door of via de computers.

Horeca België kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van de sites van Horeca België door een internaut of uit het onvermogen om de site te bezoeken.

Horeca België kan niet worden aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan toestellen of software van de bezoeker naar aanleiding van het bezoek van zijn sites.

Horeca België weigert elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden die de bezoeker kan bereiken via links op zijn website, noch voor de informatie die dergelijke websites kunnen bevatten.